Nenamjenski kratkoročni krediti

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski kratkoročni gotovinski kredit
Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita
Valuta: KM
Rok: Do 1 godine
Iznos:

 • Do 60.000 KM
 • Bez minimalnog iznosa

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita
Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvorenog u Banci
Vrste kamatnih stopa, visina kamate:

 • Kamatna stopa je fiksna
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za ovaj kredit iznosi već od 4,99% (EKS* 13,86%)

*EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a (troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
     
Vrste i visina naknada: Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 2,00% (minimalno 40,00 KM).
Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,50 KM mjesečno
Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja, sudužništvo, namjenski depozit,..)

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne starija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnost za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Krediti za kupovinu vozila

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita, sa redovnim mjesečnim primanjima
Opis i namjena proizvoda: Kredit za kupovinu vozila namijenjen je fizičkim licima za kupovinu: novih vozila i polovnih vozila (ne starijeg od 5 godina) posredstvom auto kuća.
Valuta: KM
Rok: Rok otplate kredita može biti ugovoren:

 • do 7 godina za nova vozila
 • do 5 godina za polovna vozila

Iznos: Banka odobrava kredit za kupovinu vozila do iznosa predračuna prodavca, uvećan za iznos do KM 3.000 (dio koji se isplaćuje na lični račun korisnika kredita).

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na transakcioni račun prodavca vozila prema dostavljenom Predračunu uz eventualni dodatni dio koji se isplaćuje na lični račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci.
Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

Vrste kamatnih stopa, visina kamate:

 • Kamatna stopa je varijabilna
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i iznosi već od 7,99 % (EKS* 14,22%)
    *EKS izračunat na iznos kredita KM 26.000,00 i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a (troškovi kasko osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)

Vrste i visina naknada:

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,50% (minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa u iznosu 1,50 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja: mjenice, polica osiguranja kredita, založno pravo vlasništva na vozilu ( uz polisu kasko osiguranja za iznose kredita preko 25.000 KM), sudužništvo, namjenski depozit,...

Kreditna sposobnost:Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne starija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnost za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Kratkoročna pozajmica

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski kratkoročni gotovinski kredit
Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita
Valuta: KM
Rok: Do 1 godine
Iznos: Bez minimalnog i maksimalnog iznosa
Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvorenog u Banci
Otplata kredita: Kredit se otplaćuje jednokratno, po dospijeću na kraju perioda otplate u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu. Kamata se plaća mjesečno u skladu sa Planom otplate.

Vrste kamatnih stopa, visina kamate i metod obračuna

 • Kamatna stopa je fiksna
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za ovaj kredit iznosi 7,99% (EKS* 10,97%)

*EKS izračunat na iznos kredita KM 20.000,00 i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade

Vrste i visina naknada

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi 2,50% (minimalno 100,00 KM)
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,50 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja

 • bez žiranata
 • za klijente Banke * na bianco osnovi do iznosa kredita KM 20.000,00 odnosno KM 40.000,00 (u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom)
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja, sudužništvo, namjenski depozit,..)

*Klijent Banke – klijent koji ima usmjerena redovna mjesečna primanja preko tekućeg računa u IK Banci DD Zenica

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne starija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnost za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Nenamjenski dugoročni krediti

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski dugoročni gotovinski kredit
Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita
Valuta: KM
Rok: Od 1 do 12 godina
Iznos:

 • Bez minimalnog iznosa
 • Do 60.000 KM

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci
Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

Vrste kamatnih stopa, visina kamate i metod obračuna:

 • Kamatna stopa je varijabilna
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za ovaj kredit iznosi već od 6,99% (EKS* 8,95%) 

*EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a (troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
     
Vrste i visina naknada:

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,50% (minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,50 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja

 • bez žiranata
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja, sudužništvo, namjenski depozit,..)

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke

Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne starija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnost za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Nenamjenski kredit za korisnike penzije/mirovine

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski gotovinski kredit za korisnike penzije/mirovine
Korisnici: Državljani BiH, korisnici penzija/mirovina (Korisnici MIO/PIO ili Ino penzije) do 75 godina starosti u momentu otplate kredita
Valuta: KM

Iznos kredita:
- do 10.000 KM (penzioneri do max. 75 godina starosti u momentu otplate kredita)
- do 20.000 KM (penzioneri do max. 65 godina starosti u momentu otplate kredita)

Period otplate:
- do 7 godina (penzioneri do max. 75 godina starosti u momentu otplate kredita)
- do 10 godina (penzioneri do max. 65 godina starosti u momentu otplate kredita)

Nominalna kamatna stopa:

- 6,99% godišnja, fiksna, za kratkoročne kredite
- već od 8,49% godišnja, varijabilna, za dugoročne kredite

Efektivna kamatna stopa*: 12,07% za kratkoročne kredite za penzionere do max 65 godina starosti i 14,97% za kratkoročne kredite za penzionere do max. 75 godina starosti / 12,07% za dugoročne kredite sa rokom otplate do 7 godina, 9,56% za dugoročne kredite sa rokom otplate do 10 godina

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

Vrste kamatnih stopa, visina kamate:

 • Kamatna stopa je fiksna za kredite sa rokom otplate do 1 godine, a varijabilna za kredite sa rokom otplate dužim od 1 godine.
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za kratkoročne kredite iznosi 6,99% na godišnjem nivou (EKS* 12,07%), a za dugoročne u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom već od 8,49% (EKS* 9,56%)

* EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a (troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)

Vrste i visina naknada

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,00% (minimalno 25,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,50 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja

 • bez žiranata
 • uz polisu osiguranja

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke

Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne starija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno čekovi od penzije za zadnja tri mjeseca
 • Saglasnost za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Lombardni krediti

Opis proizvoda: Gotovinski kredit na osnovu 100% depozita
Korisnik: BiH državljanin sa stalnim zaposlenjem i stalnim boravkom u BiH, kreditno sposoban sa redovnim mjesečnim primanjima sa namjenskim depozitom u IK Banci (u KM ili EUR)
Namjena: bez posebne namjene
Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Rok: do 10 godina
*Rok oročenja jednak roku otplate kredita

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ IK BANKA DD ZENICA

 • LOMBARDNI KREDITI UZ POKRIĆE BESKAMATNIM DEPOZITOM
  - kamatna stopa na lombardni kredit samo 1%
 • LOMBARDNI KREDIT SA JEDNOKRATNIM DOSPIJEĆEM GLAVNICE
  - kamatni depozit 
  - kamatna stopa na lombardni kredit = kamatna stopa na namjenski oročeni depozit + 2%
 • LOMBARDNI KREDIT SA ANUITETSKOM OTPLATOM
  - kamatni depozit
  - kamatna stopa na lombardni kredit = kamatna stopa na namjenski oročeni depozit + 3%

Fiksna kamatna stopa na depozit i lombardni kredit.
*Efektivna kamatna stopa izražava ukupne trokoškove koje klijent plaća Banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita i bit će izračunata u skladu sa odabranim uslovima i mogućnostima klijenta.

Naknade: 1,25% od iznosa kredita - za sve klijente (minimalno 40,00 KM) i naknada za vođenje i održavanje kreditno računa u iznosu od 1,50 KM mjesečno

Isplata: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Instrumenti osiguranja:

 • Namjenski oročeni depozit (100 % od iznosa kredita) s fiksnom kamatnom stopom* na rok otplate kredita.
 • 1 (jedna) bjanko mjenica potpisana od strane Korisnika kredita

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne starija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu / čekovi od penzije za zadnja tri mjeseca ukoliko za kredit aplicira penzioner
 • Namjenski oročeni depozit na rok otplate kredita

 

Zamjenski kredit

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita, sa redovnim mjesečnim primanjima
Opis i namjena proizvoda: Gotovinski kredit za zatvaranje obaveza u drugim bankama (kredit, kreditne kartice, odobrena prekoračenja po računu…)
Valuta: KM 
Rok: Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 12 godina (uključujući grace period do 12 mjeseci)
Iznos: do 100.000,00 KM

Isplata kredita: Kredit se isplaćuje u korist zatvaranja kredita /kartica/ prekoračenja po računu u drugim bankama. Ostatak kredita se isplaćuje u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvorenog u Banci.

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate (uz mogućnost grace perioda), koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

Vrste kamatnih stopa, visina kamate

 • Kamatna stopa je varijabilna.
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i iznosi već od 7,49% (EKS* 8,20%)

*EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a troškovi premije osiguranja nekretnine u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
     
Vrste i visina naknada

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,00% (minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa u iznosu 1,50 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja kredita, hipoteka*, sudužništvo, namjenski depozit,..)

*Za kredite sa HIPOTEKOM
Hipoteka/založno pravo na nekretnine čija procijenjena vrijednost mora biti u omjeru 1:1,5 u odnosu na traženi iznos kredita. Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine, koja se daje pod hipoteku, vinkulirana u korist Banke, za cijeli period otplate kredita.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke 

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne strarija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnost za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Hipotekarni krediti

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski gotovinski kredit
Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita
Valuta: KM
Rok: do 15 godina
Iznos: Maksimalno do 100.000 KM
Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci
Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita
Vrste kamatnih stopa, visina kamate i metod obračuna:

 • Kamatna stopa je varijabilna
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za ovaj kredit iznosi već od 6,99% (EKS* 7,72%)

*EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a (troškovi premije osiguranja nekretnine u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
     
Vrste i visina naknada:

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,50% (minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa u iznosu 1,50 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 • u slučaju ugovaranja police osiguranja kredita, hipoteka/založno pravo na nekretnine može imati procijenjenu vrijednost u omjeru 1:1,2 u odnosu na traženi iznos kredita
 • Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine, koja se daje pod hipoteku, vinkulirana u korist Banke, za cijeli period otplate kredita
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja*, sudužništvo, namjenski depozit,..)
 • u slučaju ugovaranja police osiguranja kredita, hipoteka/založno pravo na nekretnine čija procijenjena vrijedno može biti u omjeru 1:1,2 u odnosu na traženi iznos kredita

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke

Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne starija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnost za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Stambeni krediti

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita
Opis i namjena proizvoda: Dugoročni stambeni kredit je namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima, koji se koristi u svrhu kupovine, izgradnje i rekonstrukcije stambenog prostora
Namjena: Kupovina, adaptacija rekonstrukcija, dogradnja, izgradnja stambenog objekta, kupovina građevinske čestice, pokriće troškova pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole, pokriće troškova legalizacije stambenog objekta
Valuta: KM 
Rok:

 • do 20 godina za kredite sa hipotekom
 • do 12 godina za kredite bez hipoteke

Iznos do 200.000,00 KM, za kredite bez hipoteke maksimalna iznos kredita do KM 60.000
Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na transakcioni račun prodavca (kupovina stambene jedinice od pravnog lica), tekući račun prodavca (kupovina stambene jedinice od fizičkog lica), ili na lični račun korisnika kredita i račun izvođača radova (izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija i sl.)
Isplata stambenog kredita se, u principu, vrši namjenski, ali se ista definiše Ugovorom o kreditu sa klijentom.
Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

Vrste kamatnih stopa, visina kamate:

 • Kamatna stopa je varijabilna
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i iznosi već već od 6,59% (EKS* 7,05%)

*EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a (troškovi premije osiguranja nekretnine u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)

Vrste i visina naknada:

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,00% (minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa u iznosu 1,50 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 • Hipoteka/založno pravo na nekretnine čija procijenjena vrijednost mora biti u omjeru 1:1,5 u odnosu na traženi iznos kredita
 • Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine, koja se daje pod hipoteku, vinkulirana u korist Banke, za cijeli period otplate kredita
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja kredita, sudužništvo, namjenski depozit,..)

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke

Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta ne starija od tri mjeseca) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnost za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Varijabilna kamatna stopa

Investiciono-komercijalna banka DD Zenica za kredite sa varijabilnom kamatnom stopom primjenjuje kamatnu stopu koja se sastoji od referentne kamatne stope (promjenjivi element) i marže Banke (fiksni element), izraženo u procentima. Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za:

 • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom,
 • Depozite u EUR

uzet na dan 31.03. u godini. Kamatne stope na depozite stanovništva računaju se po metodologiji Centralne banke BiH i javno objavljuju na web stranici CBBH prema kalendaru statističkih objava.

Na dan 31.03.2016. prosjek kamatnih stopa utvrđenih kategorija depozita stanovništva iznosi 1,749%

R.br.Vrste depozita stanovništvaVisina kamatne stope
 1.Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom; sa dogovorenim dospijećem 
 1.a. - do 1 godine 0,854
 1.b. - preko 1 do 2 godine 1,889
 1.c. - preko 2 godine 2,123
 2. Depoziti u EUR; sa dogovorenim dospijećem 
 2.a. - do 1 godine 0,858
 2.b. - preko 1 do 2 godine 2,243
 2.c. - preko 2 godine 2,524
Prosjek svih depozita (1.a.+1.b.+1.c.+2.a.+2.b.+2.c.)/6 1,749

Prosjek kamatnih stopa na utvrđene kategorije depozita stanovništva, uzet na dan 31.03.2016., bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve kredite ugovorene sa varijabilnom kamatnom stopom koji se ugovaraju u periodu od 30.06.2016. do 30.06.2017. godine.

U slučajevima gdje je kao referentna kamatna stopa ugovoren EURIBOR, varijabilne kamatne stope definisane na ovaj način se mijenjaju u skladu sa kretanjem šestomjesečnog Euribor-a, referentne kamatne stope na evropskom međubankarskom tržištu, koju objavljuje Evropska centralna banka na stranici Reutersa i/ili Bloomberga i to na dan 01.05. i 01.11. tekuće godine.

Visina vrijednosti referentne stope šestomjesečnog Euribor-a za 01.05. i 01.11. tekuće godine će biti objavljena i dostupna na web stranici Banke www.ikbze.ba.

O usklađivanju kamatne stope sa primjenom Euribor-a na kredite Banka obaviještava klijenta sa danom primjene Euribor-a i dostavlja obavijest klijentu o izmjeni uz novi otplatni plan.

       
PERIODVRIJEDNOST EURIBOR-a
02.05.2011. godine1,682 %
01.11.2011. godine1,782 %
02.05.2012. godine0,992 %
01.11.2012. godine0,387 %
01.05.2013. godine0,315 %
01.11.2013. godine0,341 %
01.05.2014. godine0,437 %
01.11.2014. godine0,189 %
01.05.2015. godine0,064 %
01.11.2015. godine0,007 %
02.05.2016. godine- 0,141 %

Opšti uslovi